Pääyhteistyökumppani

 

 

SwingIO on vaihtelevissa työympäristöissä älylaitteilla toimiva havaintojen, tarkastuslistojen ja tehtävien hallinnan työkalu. Sen avulla tilannekuva löytyy yhdestä palvelusta - kaikilla laitteilla ja voit parantaa tiedonkulkua ja lisätä tuottavuutta sisäisiä työprosesseja tehostamalla. SwingIO soveltuu monenlaisiin tilanteisiin ja toimialoille, koska lomakkeita on helppo muokata tarpeen mukaan. Asiakkaamme käyttävät sitä mm. laatupoikkeamien, huoltopyyntöjen, läheltä piti-tilanteiden ja kehitysideoiden kirjaamiseen.